Miljonlotteriet hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt

Trygg hantering av dina personuppgifter

 

Vi på IOGT-NTO/Miljonlotteriet (”Miljonlotteriet” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med vår personuppgiftsbehandling.

Detta dokument är vår integritetspolicy och häri förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter om dig som använder våra tjänster, dig som vi lagrar information om för att du har begärt spelstopp, dig som annars använder vår hemsida eller sociala medier samt om dig som har fått en vinst från en vän.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilken relation vi har med dig (t.ex. om du spelar hos oss eller inte). Vad som blir relevant för just dig framgår nedan i integritetspolicyn.

Om du är spelare hos oss behandlas dina personuppgifter sammanfattningsvis för att: 
• Administrera spel, betalning och vinster
• Tillhandahålla spelkonto
• Skapa en säker spelmiljö
• Skicka information och marknadsföring till dig, t.ex. om ditt vinstsaldo och om erbjudanden 
• Kommunicera och tillhandahålla kundservice 
• Lagra information om eventuell vinst för att kunna lämna garanti
• Uppfylla juridiska krav som ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen och penningtvättslagen

Om du använder vår hemsida eller sociala medier behandlas dina personuppgifter sammanfattningsvis för att:
• Kommunicera och tillhandahålla kundservice 
• Analysera hur vår hemsida används och baserat på analysen visa relevant marknadsföring på andra sidor 
• Kommunicera på sociala medier och vidaredela inlägg

Om du har fått en vinst från en vän behandlas dina personuppgifter sammanfattningsvis för att: 
• Leverera din vinst 
• Lagra information om vinsten för att kunna lämna garanti

Om du har valt att tacka nej till marknadsföring från oss behandlas dina personuppgifter för att lagra din information i ett avregistreringsregister.

Dina rättigheter

Sammanfattningsvis har du följande rättigheter:
 
Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten
Rätt att återkalla ditt samtycke
Rätt till tillgång
Rätt att göra invändningar
Rätt till radering
Rätt till rättelse
Rätt att begränsa personuppgiftsbehandlingen
Rätt till dataportabilitet
 
Om du har några frågor om rättigheterna eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten och kan när som helst invända mot marknadsföring. I våra utskick finns instruktioner för hur du enkelt kan avsäga dig från att få vår marknadsföring.

Nedan kan du läsa mer om: 

Ansvar för behandling av dina personuppgifter och eventuella frågor
De personuppgifter du behöver lämna till oss
Vår personuppgiftsbehandling när du spelar hos oss
Vår personuppgiftsbehandling när du använder vår hemsida eller annars kontaktar oss
Vår personuppgiftsbehandling när du använder våra sociala medier
Vår personuppgiftsbehandling när en vän gett sin vinst till dig
Vår personuppgiftsbehandling om du har valt att tacka nej till marknadsföring från oss
Intresseavvägningen när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse
Vilka vi delar din information till och varför
Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EES
Dina rättigheter

Ansvar  för behandling av dina personuppgifter och eventuella frågor

IOGT-NTO/Miljonlotteriet (organisationsnummer 802001-5569) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (som personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina personuppgifter för egna ändamål.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd eller om du vill utöva någon av dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@miljonlotteriet.se eller höra av dig på telefon 031-338 28 20. 

De personuppgifter du behöver lämna till oss

Vissa personuppgifter måste vi behandla för att kunna ingå och genomföra någon form av avtal med dig och för att vi ska kunna följa krav i lagstiftning eller andra bestämmelser. Dessa personuppgifter måste du därför dela med dig av till oss om du vill ha en relation med oss.

Om du inte lämnar sådana personuppgifter kommer du t.ex. inte kunna köpa lotter online eller skapa ett spelkonto. Vilka personuppgifter du måste tillhandahålla kan du läsa om i texten nedan där den lagliga grunden anges vara ”fullgöra avtal” eller ”rättslig förpliktelse”.

Vår  personuppgiftsbehandling när du spelar hos oss

Varifrån kommer uppgifterna vi har om dig: Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig eller som vi själva har skapat. Vi behandlar även personuppgifter som andra spelare har lämnat om dig, personuppgifter vi får från Bank-ID, från Spelinspektionens självavstängningsregister (för att kontrollera om du begärt spelstopp) och från det företag vi använder för att ha uppdaterade uppgifter om dig.

För att tillhandahålla ditt spelkonto, spel och genomföra dina köp

För att hantera dina lotter och bingo

För att genomföra spel och/eller registrera den lott du har köpt i butik behandlar vi:

• Namn
• Kundnummer hos oss
• Postadress 
• Information om ditt spel, t.ex. dina vinster

När vi registrerar en vinstlott kommer du att behöva skapa ett spelkonto, du ser mer information om hur vi i dessa fall behandlar dina personuppgifter nedan.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig, d.v.s. genomföra ditt spel eller registrera din lott.

För att tillhandahålla spelchatten behandlar vi informationen du lämnar i spelchatten. 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig, d.v.s. för att kunna tillhandahålla chatten till dig. 

För att leverera lotter, presentkort och/eller vinster, samt när det är relevant, dela dina personuppgifter med de leverantörer som hjälper oss med tryckeri och leverans behandlar vi:

Namn
Kundnummer
Postadress och/eller leveransadress 
Information om de spel, lotter eller presentkort du köpt och de vinster du beställt 

Du får separat information om hur leverantörerna som ansvariga behandlar dina personuppgifter nedan (se rubriken ”Vilka vi delar vi din information till och varför”).

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig, d.v.s. för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. 

För att lagra information om din eventuella vinst för att kunna säkerställa garantin på produkten eller tjänsten behandlar vi information om din vinst.

Laglig grund: Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna säkerställa att vi har information om din vinst för att säkerställa garantin på produkten/tjänsten.

Lagringstid: Personuppgifterna rensas när det antingen har gått tre år sedan sista leverans av vinst eller lotter, eller har gått tre år sedan senaste insättning/uttag till spelplånbok samt vinstsaldo och spelplånboken är noll kronor. Vi gallrar dock personuppgifterna regelbundet varför de kan raderas tidigare.

Information från chatten gallras regelbundet och raderas senast ett år efter konversationen.

Information om din vinst kommer lagras i tre år från att den levererades till dig, d.v.s. under garantitiden.

För att administrera ditt spelkonto

För att skapa och möjliggöra för dig att använda ditt konto och verifiera dig vid inloggning på ett säkert sätt behandlar vi:

• Namn 
• Personnummer 
• Kundnummer hos oss
• Användarnamn 
• Lösenord 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa spellagen, d.v.s. kunna skapa och administrera det spelkonto som krävs för spel enligt spellagen. 

Vi behandlar ditt personnummer för att följa lagkrav (se vad vi skriver nedan om hur vi behandlar personnummer för att skapa en säker spelmiljö).

För att komma ihåg dina inloggningsuppgifter på den enhet du använder behandlar vi:

Användarnamn 
Lösenord

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att ge dig fördelarna som följer av att vi minns dina inloggningsuppgifter.

För att ge dig fördelarna av att ha ett spelkonto, inklusive ge dig möjlighet att t.ex. se dina tidigare spel behandlar vi:

• Information om tidigare spel (transaktionshistorik, vinster och bonus)
• Ärenden hos kundservice
• Betalningshistorik

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att ge dig fördelarna som följer av att ha ett spelkonto.

Lagringstid: Personuppgifterna rensas när det antingen har gått tre år sedan sista leverans av vinst eller lotter, eller har gått tre år sedan senaste insättning/uttag till spelplånbok samt vinstsaldo och spelplånboken är noll kronor. Vi gallrar dock personuppgifterna regelbundet varför de kan raderas tidigare. Personuppgifterna på ditt spelkonto kan lagras en längre tid för andra ändamål, i så fall anges det i texten nedan. 

Du kan när som helst innan denna tid radera ditt spelkonto, då raderas alla de personuppgifter som vi inte behöver lagra för något annat ändamål. Om du begärt spelstopp kommer du inte kunna logga in på ditt spelkonto. 

För att genomföra dina köp

För att kunna genomföra dina köp behandlar vi dina personuppgifter på olika sätt. Det innefattar att vi mottar din order, skickar en beställningsbekräftelse till dig och administrerar dina ev. in- och utbetalningar. Vi skickar också fakturapåminnelser när det är nödvändigt, kontrollerar att du inte har obetalda fakturor hos oss sedan tidigare och delar dina personuppgifter till det inkassoföretag vi använder och med den bank vi använder oss av.

För detta ändamål behandlar vi:

• Namn
• Kundnummer
• Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
• Information om de spel, lotter eller presentkort du köpt och de vinster du beställt
• Betalningsinformation du använder för att betala
• Personnummer

Du får separat information om hur leverantörerna som är ansvariga behandlar dina personuppgifter nedan (se rubriken ”Vilka vi delar vi din information till och varför”).

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig, d.v.s. för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp.

Behandlingen av ditt personnummer är motiverad av vårt berättigade intresse att säkerställa säker identifiering.

För att kunna genomföra dina köp om du ringer in din beställning spelar vi även in och behandlar information från telefonsamtalet som orderbekräftelse. Du får mer information om detta i texten nedan (se rubriken ”Telefonsamtal”).

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig, d.v.s. för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp.

Lagringstid: Om vi levererar lotter, presentkort och/eller vinster hem till dig kommer vi att lagra din betalinformation så länge du har en oreglerad skuld hos oss. Personuppgifterna lagras en längre tid för andra ändamål, i så fall anges det i tabellerna nedan.

Inspelade telefonsamtal lagras i ett år efter ditt samtal.

För att kommunicera med dig, t.ex. genom kundservice och marknadsföringsutskick

För att tillhandahålla kundservice

För att vi ska kunna tillhandahålla kundservice till dig behandlar vi dina personuppgifter på olika sätt. Vi besvarar och hanterar ditt kundserviceärende via e-post, telefon, vår hemsida eller sociala medier, och svarar på frågor du ställer via vår chatt eller formulär på hemsidan. Vi kan också komma att ringa upp dig som ny kund för att höra om du har några frågor.

För detta ändamål behandlar vi:

• Namn 
• Den information du lämnar, t.ex. e-postadress, telefonnummer, kundnummer och personnummer

Laglig grund: Behandlingen av ditt personnummer är motiverad av vårt berättigade intresse att hjälpa dig med ditt ärende och säkerställa att du har all information du behöver som ny kund och för att följa lagkrav (se vad vi skriver nedan om hur vi behandlar personnummer för att skapa en säker spelmiljö).

Lagringstid: Personuppgifter i vår kommunikation lagras i tre månader och raderas därefter. Information från chatten gallras regelbundet och raderas senast ett år efter konversationen. Telefonsamtal till vår kundtjänst gallras efter ett år.

Om du begärt spelstopp spärras du från vår kommunikation automatiskt (för mer information, se beskrivningen av vår behandling för att följa rättsliga skyldigheter).

För att ge dig information

För att vi ska kunna ge dig information behandlar vi dina personuppgifter på olika sätt. Vi gör utskick om ditt vinstsaldo, kommunicerar med dig angående ditt konto och villkor, vilket inkluderar att skicka lösenordsbrev med tillfälligt lösenord till dig efter att du bett oss om ett nytt lösenord och delar dina uppgifter med de leverantörer som hjälper oss med tryckeritjänster. Det innefattar att vi behandlar:

Namn 
Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
Information om ditt vinstsaldo
Tillfälligt lösenord (om du begär att få ett nytt lösenord)

Du får separat information om hur de andra parterna som ansvariga behandlar dina personuppgifter nedan (se rubriken ”Vilka vi delar din information till och varför”).

Laglig grund: Vi har en rättslig förpliktelse att årligen informera dig som spelare om ditt vinstsaldo. Behandlingen är också nödvändig för att fullgöra avtal med dig, d.v.s. för att vi ska kunna ge dig den information du behöver.

Lagringstid: Du får information så länge du har ett spelkonto. Så länge du har något kvar på ditt vinstsaldo kommer du att få utskick om detta. Om du har begärt spelstopp får du inte längre vår kommunikation (för mer information, se beskrivningen av vår behandling för att följa rättsliga skyldigheter).

För att marknadsföra oss mot dig som är spelare hos oss

När du är spelare hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att marknadsföra oss mot dig som är spelare hos oss. Det innebär att vi skickar direktmarknadsföring, nyhetsbrev, SMS och annan information som är relevant för dig, t.ex. information om vår verksamhet inom nykterhetsrörelsen (IOGT-NTO) dit vårt överskott går och skickar personligt anpassad marknadsföring till dig med erbjudanden och information som vi tror att du är intresserad av, baserat på t.ex. hur mycket du använder våra tjänster. Vi delar också information om dig som spelare med nykterhetsrörelsen (IOGT-NTO) för att kunna göra utskick om nykterhetsrörelsen och medlemskap i denna.

För det här ändamålet behandlar vi:

Namn 
Kundnummer
Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)

Om du har valt att samtycka använder vi så kallad ”profilering” för att våra tjänster och marknadsföring ska passa dig så bra som möjligt. Profileringen innebär att vi analyserar hur du öppnar nyhetsbrev och annan information vi har om dig för att utveckla, förbättra och anpassa våra tjänster och marknadsföring. Analysen görs baserat på:

Information från ditt vinstsaldo, för att kunna visa ett urval av vinster som är relevanta för dig
Information om hur mycket du använder våra tjänster, för att kunna anpassa hur mycket marknadsföring du får från oss
Information om hur du öppnar och använder våra nyhetsbrev, för att kunna anpassa erbjudanden till dig

Laglig grund: Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att skicka relevant marknadsföring till dig som är spelare hos oss. Du har rätt att invända mot marknadsföringen när personuppgifterna samlas in samt vid varje utskick. 

Om du själv väljer att börja prenumerera på våra nyhetsbrev efter att du har blivit medlem skickas sådana nyhetsbrev baserat på ditt samtycke.

Vi analyserar och anpassar marknadsföring baserat på ditt samtycke som du lämnar när du har registrerat dig som spelare. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Lagringstid: Under tiden du har ett aktivt spelkonto. Du får dock inte marknadsföring från oss längre om du inte har gjort en beställning, insättning eller uttag under de senaste två åren. Om du har angett att du inte vill få marknadsföring från oss eller om du har begärt spelstopp får du inte längre vår kommunikation (för mer information, se beskrivningen av vår behandling för att följa rättsliga skyldigheter). Om du samtycker till att fortsätta få marknadsföring därefter upphör vi med sådan marknadsföring först när du invänder.

Om du skapat ett spelkonto och aldrig gjort en beställning, insättning eller uttag slutar du få marknadsföring från oss två år efter att du skapade kontot.

Om du inte längre vill få marknadsföring från oss lagras dina personuppgifter i vårt  ”avregistreringsregister” tills vidare.

För att utveckla vår service över telefon

För att vi ska kunna utveckla vår service över telefon spelar vi in samtal till oss som underlag för vårt interna kvalitets- och utbildningsarbete. För detta ändamål behandlar vi:

Telefonnummer 
Information som framkommer under ditt samtal 

Laglig grund: Vårt berättigade intresse att kunna upprätthålla en hög servicenivå genom att utvärdera vår kvalité och vår personal baserat på ditt samtal.

Lagringstid: Inspelade samtal där du förekommer lagras under 28 dagar efter ditt samtal.

För att följa rättsliga skyldigheter, t.ex. skapa en säker spelmiljö

För att följa spellagen

För att följa reglerna i spellagen behöver vi även kontinuerligt kontrollera om du begärt spelstopp innan du tillåts spela, logga in eller få marknadsföring från oss. Av samma anledning behöver vi också lagra information om att du begärt spelstopp. Det innebär att vi behandlar:

Information om att du har markerat dig som spärrad från spel
Personnummer (för att kunna göra kontrollen)

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa spellagen och du måste lämna dessa uppgifter till Spelinspektionen om du vill spärras från spel.

För att följa reglerna i spellagen behöver vi kunna identifiera dig och säkerställa att du är över 18 år, samt för att vi ska kunna dela dina personuppgifter med Bank-ID som hjälper oss med dessa kontroller behandlar vi:

Personnummer
Information om din identitet och ålder som vi får från BankID

Du får separat information om hur Bank-ID som ansvarig behandlar dina personuppgifter nedan (se rubriken ”Vilka vi delar din information till och varför”).

Laglig grund: Vi har en skyldighet enligt spellagen att säkerställa att endast den som kan identifiera sig och den som är över 18 år tillåts använda våra tjänster.

För att följa reglerna i spellagen behöver vi också en gång i månaden kontrollera att dina uppgifter är aktuella och korrekta genom att uppdatera och komplettera dem med uppgifter från folkbokföringen samt dela dina personuppgifter med en extern part som tillhandahåller tjänsten för att uppdatera dina personuppgifter. 

För detta ändamål behandlar vi:

Uppdaterad postadress 
Uppdaterat telefonnummer
Folkbokföringsadress (för att hitta uppdaterad information om dig)

Du får separat information om hur externa parter som ansvariga behandlar dina personuppgifter nedan (se rubriken ”Vilka vi delar din information till och varför”).

Laglig grund: Vi har en skyldighet enligt spellagen att säkerställa att vi har uppdaterade uppgifter om de som använder våra tjänster.

För att följa reglerna i spellagen lagrar vi även information om spelgränser som du har angett. För detta ändamål behandlar vi:

Användarnamn
De spelgränser du har angett

Laglig grund: Vi har en skyldighet enligt spellagen att säkerställa att du inte överskrider de spelgränser du har angett.

Lagringstid: Vi genomför dessa åtgärder så länge du spelar hos oss. Om du har begärt spelstopp kommer vi lagra information om det tills vidare.

För att genomföra spelanalyser

Vi har en omsorgsplikt gentemot dig och vi är måna om att motverka överdrivet spelande. Vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att ge dig en personlig riskbedömning av ditt spelade och kunna vidta och erbjuda lämpliga åtgärder. Dessa spelansvarsåtgärder inkluderar kontroll, uppföljning och anpassad information till dig vid förändring av ditt spelbeteende. 

Riskbedömningen sker automatiserat baserat på dina spelmönster som jämförs med generell spelstatistik. Gör du ett test av dina spelvanor tas även ditt testresultat med i din personliga riskbedömning. 

Det innebär att vi behandlar inom ramen för spelanalysverktyget:

information om kön, födelseår, vilka spel du spelar, när du spelar, insättningar och uttag, gränsinställningar, automatisk riskbedömning av ditt spelande, och resultat från självtest som görs inom ramen för spelverktyget, de uppgifter du själv anger inne i verktyget såsom dina enkätsvar eller textkommentarer. 

Vi ska följa ditt beteende och meddela dig ökad risk. Detta innebär att vi behandlar: 

det telefonnummer som du har lämnat till oss, tid och datum för uppringning, ditt kundnummer och namn, namn på uppringare, om samtal genomförts eller skäl till varför det inte genomförts, vilken information som delgetts dig i samtalet, om överenskommelse kring ansvarsåtgärd träffats, skattning av din motivation till förändring i början och slutet av samtalet, samt skattning av din och uppringarens värdering av samtalet.

Laglig grund: Behandlingen görs för att följa våra villkor vid spel.

För att förhindra olovlig användning

För att förhindra olovlig användning samt för att förhindra missbruk kontrollerar vi att våra tjänster används enligt våra villkor, t.ex. genom att våra chattvärdar kontrollerar vad som skrivs i chatten och utreder klagomål från spelare. För detta ändamål behandlar vi:

Alias 
Kundnummer
Information i chatten som våra chattvärdar hanterar
Information du lämnar till oss om du klagar, t.ex. information du lämnar om en annan spelare

Laglig grund: Vi har en skyldighet enligt spellagen att säkerställa att våra tjänster inte missbrukas och vi har ett berättigat intresse av att behålla en säker spelmiljö.

Lagringstid: Vi genomför kontroller så länge du spelar hos oss. Ibland kan vi även behöva använda personuppgifterna ytterligare en tid för detta ändamål, dock aldrig längre än ett år efter din senaste beställning, insättning eller uttag.

För att följa bokföringslagen

För att följa bokföringslagstiftning behandlar vi betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som utgör bokföringsmaterial.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.

Lagringstid: Personuppgifterna i bokföringsmaterial lagras i sju år från det år som bokföringsmaterialet härstammar från.

För att följa penningtvättslagen

För att följa penningtvättslagen behandlar vi uppgifter om:

De vinster du har tagit ut
Namn 
Kontaktuppgifter till dig

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. penningtvättslagstiftning.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i fem till tio år från din vinst uppkom.

För att förbättra våra tjänster

För att genomföra undersökningar

För att kunna genomföra undersökningar i syfte att förbättra våra tjänster skickar vi förfrågningar om undersökningar av våra tjänster och din upplevelse av våra tjänster till dig, analyserar de svar du lämnat i undersökningar samt sammanställer statistik av resultaten från våra undersökningar. Det innebär att vi behandlar:

Namn 
E-postadress 
Eventuell information du har lämnat i undersökningar du deltagit i

Laglig grund: Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kontakta dig med en förfrågan om att utvärdera vår tjänst för att därefter kunna analysera dina eventuella svar.

Lagringstid: Vi skickar förfrågningar om att delta i undersökningar högst en gång i månaden så länge du har ett spelarkonto hos oss. 

Om du har angett att du inte vill få utskick från oss eller om du har begärt spelstopp får du inte längre förfrågningar om att delta i undersökningar (för mer information, se beskrivningen av vår behandling för att följa rättsliga skyldigheter).

De svar vi får i undersökningar och den statistik vi tar fram baserat på sådana svar lagras under tre månader och anonymiseras därefter.

För att hantera ångerrätt, reklamationer eller andra anspråk

För att hantera eventuella anspråk

För att hantera eventuell ånger av köp efter att du köpt en lott eller bingo, hantera eventuellt reklamationsärende eller andra anspråk, eller initiera eventuella anspråk behandlar vi:

Namn 
Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk (t.ex. information om den aktuella ordern)

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa konsumenträttslig lagstiftning. Vi har även ett berättigat intresse att kunna försvara oss mot eller initiera ett eventuellt rättsligt anspråk.

Lagringstid: Personuppgifterna nödvändiga för att hantera ett eventuellt anspråk lagras från dess du inkommer med ditt anspråk eller vi initierar ett anspråk och behandlas så länge processen avseende anspråket pågår.

Vår personuppgiftsbehandling när du använder vår hemsida eller annars kontaktar oss

Varifrån kommer uppgifterna vi har om dig: Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig eller som vi själva har skapat. Våra samarbetspartners (Google, Hotjar och Facebook) kommer att använda sådan information de redan har för att skapa marknadsföring för dig.

Vi kommer att placera cookies på din webbläsare för att inhämta personuppgifter för analys och marknadsföring enligt nedan endast i det fall du har samtyckt till det när du besöker vår hemsida. Hur vi använder cookies samt vad du kan göra för att ändra dina inställningar för cookies beskrivs i vår cookiesinformation som du hittar här

För att tillhandahålla kundservice

För att kunna tillhandahålla kundservice, d.v.s. svara på de frågor du ställer via vår chatt, mail eller formulär på hemsidan, behandlar vi:

Namn 
Den information du lämnar, t.ex. e-postadress, telefonnummer, kundnummer och personnummer

Laglig grund: Vårt berättigade intresse att hjälpa dig med din fråga. 

Vi behandlar ditt personnummer för att följa lagkrav (se vad vi skriver ovan om hur vi behandlar personnummer för att skapa en säker spelmiljö).

Lagringstid: Personuppgifterna från vår dialog lagras i tre månader och raderas därefter. 

Om du begärt spelstopp spärras du från vår kommunikation automatiskt (för mer information, se beskrivningen av vår behandling för att följa rättsliga skyldigheter).

För analys av vår hemsida

För att analysera användningen av vår hemsida placerar vi cookies från de webbanalystjänster vi använder oss av (Google och Hotjar) och förbättrar hemsidan baserat på informationen som vi får genom att använda Googles och Hotjars tjänster. Det innebär att vi behandlar:

IP-adress
Information om din geografiska plats, information om hur många gånger du besökt hemsidan så att vi kan räkna antal besökare på hemsidan totalt och information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på

Laglig grund: Ditt samtycke som du lämnar när du besöker vår hemsida. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. 

Lagringstid: De personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies kommer att gallras regelbundet. Vi använder endast sammanställd statistik och hanterar informationen för att det inte ska vara möjligt att förstå vem statistiken baseras på. Vi raderar dina personuppgifter senast ett år efter ditt besök.

Google och Hotjar kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt ansvariga. Hur länge de lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i respektive integritetspolicy.

För att visa anpassad marknadsföring för dig och dina vänner

För att visa anpassad marknadsföring för dig och dina vänner behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler, sociala medier och tredje parts sidor baserat på analys av vår hemsida (”profilering”). För att kunna göra detta behöver vi även dela dina personuppgifter med Facebook och Google som skapar marknadsföringen. Detta innebär att vi behandlar:

IP-adress
Information om din geografiska plats och information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på

För att marknadsföra oss mot dig som potentiell spelare tillhandahålls dina personuppgifter från Facebook och Google som utför marknadsföringen.

Du får separat information om hur dessa parter som ansvariga behandlar dina personuppgifter nedan (se rubriken ”Vilka vi delar vi din information till och varför”).

Laglig grund: Ditt samtycke som du lämnar när du besöker vår hemsida. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. 

Lagringstid: Du kommer att se marknadsföring från oss under sex månader från ditt besök på vår hemsida.

Facebook och Google kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt ansvariga. Hur länge de lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i respektive integritetspolicy.

Vår personuppgiftsbehandling när du använder våra sociala medier

Varifrån kommer uppgifterna vi har om dig: Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig och som finns på de sociala medier du använder.

För att dela inlägg på sociala medier

För att dela dina inlägg på sociala medier där vi omnämns behandlar vi:

Information från din profil (användarnamn och den bild du har valt på ditt konto)
Annan information som finns i inlägget som du har delat

Laglig grund: Ditt samtycke som du lämnar innan vi delar ditt inlägg. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Lagringstid: De inlägg vi delar på sociala medier kommer att lagras där fram tills att du ber oss ta bort inlägget. Du kan även be oss ta bort inlägg som du själv har publicerat.

För att kommunicera på sociala medier 

För att kommunicera på våra sociala medier, t.ex. om du kommenterar på vår sida eller på vårt inlägg, och för att lagra information från vår chatt för att kunna gå tillbaka till den när det är relevant behandlar vi:

Information från din profil (användarnamn och den bild du har valt på ditt konto)
Information du lämnar till oss

Laglig grund: Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig på våra sociala medier.

Lagringstid: Dina kommentarer på vår sida och chatt med oss på våra sociala medier finns kvar tills du själv tar bort kommentaren eller chatten. Material som kan upplevas stötande tas bort tidigare än så. Detta gäller exempelvis otrevliga kommentarer, ovårdat språk eller angrepp mot enskild person. 

Om du begärt spelstopp kommer vi inte kontakta dig på sociala medier.

Vår personuppgiftsbehandling när en vän gett sin vinst till dig

Varifrån kommer uppgifterna vi har om dig: Vi behandlar personuppgifter som din vän har lämnat till oss.

För att leverera din väns vinst

För att leverera din väns vinst till dig behandlar vi:

Din leveransadress
Information om vinsten

Laglig grund: Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna administrera vinsten.

För att kunna säkerställa garantin på produkten eller tjänsten lagrar vi också information om din eventuella vinst och behandlar därför information om vinsten.

Laglig grund: Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna säkerställa att vi har information om vinsten för att säkerställa garantin på produkten/tjänsten.

Lagringstid: Personuppgifterna lagras i tre år från att den levererades till dig, d.v.s. under garantitiden.

Vår personuppgiftsbehandling om du har valt att tacka nej till marknadsföring från oss

Varifrån kommer uppgifterna vi har om dig: Vi behandlar personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

För att följa marknadsföringsregler

För att följa marknadsföringsregler lagrar vi en notis i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig om du har meddelat att du inte önskar få marknadsföring från oss. För detta ändamål behandlar vi:

Namn
E-postadress
Postadress
Telefonnummer

Laglig grund: Vi har en skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får utskick som du bett om att inte få.

Lagringstid: Du kommer finnas i vårt ”avregistreringsregister” tills vidare.

Intresseavvägningen när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör ett balanstest genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i texten ovan. 

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn. 

Vilka vi delar din information till och varför

Vi kommer att dela dina personuppgifter med utvalda tredjeparter enligt nedan.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna integritetspolicy.

Dina personuppgifter kommer att delas med våra IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner för att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt, t.ex. de som hanterar vår bildbank, vårt kundtjänstsystem vilket innehåller information från kommunikation med oss och de som hanterar vårt system för telefoner och chatt. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss i enlighet med det avtal vi har.

Om du spelar hos oss 

­ – För att administrera ditt köp delar vi dina personuppgifter med vår bank och med det inkassobolag vi använder om du inte betalar din faktura. Dessa ansvarar själva för deras efterföljande personuppgiftsbehandling. 

­– För att enligt spellagen säkerställa din identitet och ålder kommer vi att använda Bank-ID som därför kommer att behandla dina personuppgifter. 

– Om vi levererar lotter, presentkort, vinster och/eller lösenordsbrev alternativt skickar en påminnelse om en obetald faktura hem till dig kommer vi att dela dina personuppgifter med det tryckeri som hjälper oss att ta fram materialet. De får dock aldrig tillgång till ditt lösenord om vi skickar ett lösenordsbrev till dig.

­ – Om du vinner en högvinst, t.ex. en bil, kommer en sådan vinst levereras av försäljaren av högvinsten varför denna kommer att behandla dina personuppgifter.

– Följande parter kommer även att behandla dina personuppgifter på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner:

o Vi kommer att dela dina personuppgifter med den leverantör som hjälper oss hantera marknadsföringsutskick. 
o Vi delar dina personuppgifter med en extern part som säkerställer att vi har uppdaterade uppgifter om dig. 
o För att genomföra undersökningar kommer dina personuppgifter att delas med den leverantör som hanterar undersökningar för vår räkning. 

Om du spelar produkten Pangeo hos oss

– För att kunna tillhandahålla en förbättrad kundupplevelse med leaderboards på våra plattformar delar vi dina personuppgifter med leverantör av livesänd frågesport, Sventertainment AB (“Primetime”). Vi är ensamt ansvariga för utlämnandet av ditt telefonnummer till Primetime.

– Efter utlämnandet sker personuppgiftsbehandling av Primetime för matchning av telefonnummer för vilket vi och Primetime är gemensamt personuppgiftsansvariga för. Vi och Primetime har ingått avtal för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter vid behandlingen. Du har som registrerad rätt att kontakta oss eller Primetime vid frågor eller utövandet av dina rättigheter, till exempel att invända mot behandlingarna 

– Notera att Primetime också inom ramen för ovanstående kan behandla personuppgifter för egen räkning när de delar information med oss efter genomförd matchning. I sådant fall gäller inte denna Integritetspolicy. Vi hänvisar till https://www.primetimequiz.se/integritetspolicy

Om du använder vår hemsida eller annars kontaktar oss

­– Om du använder vår hemsida och samtyckt till det använder vi Google och Hotjar för att analysera användningen av hemsidan och dessa parter får därför tillgång till dina personuppgifter. 

­– Om du har samtyckt till det kommer personuppgifter om dig också att delas med Google och Facebook för att visa relevant marknadsföring på andra sidor för dig och för potentiella spelare som liknar dig. 

Om du använder våra sociala medier

–­ När du använder våra sociala medier kommer även den sida du besöker att behandla dina personuppgifter (t.ex. Facebook eller Instagram). 

Om din vän gett sin vinst till dig

– ­För att leverera vinster kommer vi att dela dina personuppgifter med det tryckeri som hjälper oss att ta fram materialet.

Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EES

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar främst dina personuppgifter inom EU/EES. Undantag gäller om du besöker vår hemsida och samtycker till att vi använder Google och Facebook för analys och/eller marknadsföring. I dessa fall riskerar den information som inhämtas om dig att överföras utanför EU/EES. Överföringen görs för att Google och Facebook som analyserar vår hemsida och visar relevant marknadsföring är amerikanska bolag. Vi har så långt som möjligt anonymiserat personuppgifter för att undvika att dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES. 

Google och Facebook använder standardavtalsklausuler vid överföringen av personuppgifter utanför EU/EES. Vid överföring har leverantören vidtagit ett flertal skyddsåtgärder för att så långt som möjligt ge dina personuppgifter en väsentligt likvärdig skyddsnivå som inom EU/EES. Standardavtalsklausulerna har beslutats om av EU-kommissionen och kan användas av företag för att säkerställa skydd av personuppgifter vid överföring utanför EU/EES. 

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan. 

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i början av denna integritetspolicy.

Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (Artikel 77 i GDPR)

Du har rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR. I Sverige är behörig tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten

I detalj: Din rätt att klaga gäller i det fall det inte påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. 
Tillsynsmyndigheten har en skyldighet att underrätta dig om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inklusive en skyldighet att informera dig om möjligheten att få ditt klagomål prövat rättsligt. 

Rätt att återkalla samtycke (Artikel 7.3 i GDPR)

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss

I detalj: Ditt återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Rätt till tillgång (Artikel 15 i GDPR)

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Du kan skicka en förfrågan genom att kontakta oss. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna vi behandlar samt information om behandlingen. 

I detalj: Den information vi i sådana fall ger dig tillgång till är:

­– ändamålen med behandlingen,

­– de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,

– de mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer,

– om möjligt den förutsedda tid som personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,

– information om rätten att invända och att klaga till en tillsynsmyndighet samt rätt att begära rättelse, radering och begränsning,

– om vi inte samlar in dina uppgifter, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer,

– förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR samt din rätt att få meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling, och

– ­om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift baserat på våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via elektronisk form kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat. Din rätt att begära ut kopior enligt ovan ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter. 

Rätt att göra invändningar (Artikel 21 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende de personuppgifter som vi behandlar.

I detalj: Din rätt att göra invändningar gäller enligt följande:

­– Med hänsyn till din specifika situation har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning, inklusive profilering. Om du invänder får vi inte längre behandla dina personuppgifter, förutom om vi kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk,

­– Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring inklusive eventuell profilering. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring har du en ovillkorlig rätt att få behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål att upphöra, och 

­– När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, har du rätt att göra invändningar på automatiserat sätt genom att använda tekniska specifikationer.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd“) (Artikel 17 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss.

I detalj: Vi har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

­– personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats för, 

­– du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,

– du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR,

­– personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt, eller 

– personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.

Om vi har offentliggjort personuppgifterna och enligt ovan är skyldiga att radera personuppgifterna ska vi, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Notera att vår skyldighet att radera enligt ovan inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

­ – för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,

– för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av,

– för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h samt artikel 9.3 i GDPR, eller

– för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till rättelse (Artikel 16 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

I detalj: Med beaktande av ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till begränsning av behandling (Artikel 18 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

I detalj: Din rätt gäller om:

– du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),

– du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl,

– behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning, eller

– du behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen.

Om behandlingen enligt ovan har begränsats får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vi kommer att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör. 

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begränsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till dataportabilitet (Artikel 20 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att få ut dina personuppgifter (som du har lämnat till oss) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

I detalj: Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om:

­ – behandlingen baserar sig på den lagliga grunden samtycke eller fullgörande av avtal, och

­– behandlingen sker automatiserat.

Din rätt till dataportabilitet påverkar inte din rätt enligt artikel 17 i GDPR (rätt till radering). Din rätt till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.