Vinstplan för Skattjakten 2019

Vinstplan Skattjakten 2019

Vinstplanens storlek är beroende av insatsens storlek, det vill säga ju högre insats desto högre blir din eventuella vinst. Om två olika vinstgrupper är uppfyllda sker utbetalning endast av vinst för högsta vinstgrupp. Vinstandel 50 %.

Du vinner om du hittar skatter i dessa kombinationer:

1 x Guldtacka - din insats x 50*
4 x Skattkista - din insats x 25
4 x Guldpengar - din insats x 10
2 x Ringar - din insats x 3
2 x Bägare - din insats x 2
2 x Lampor - din insats x 1

*) Guldtackan dyker bara upp på spelplanen ibland.