Vinstplanen för Miljonlotteriets digitala lott Femkronan

Vinstplan Femkronan 2018

Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen den 29 juni 2017 och omfattar 5 000 000 lotter á 5 kr. Totalt 1 275 505 vinster till ett värde av 11 125 000 kr. Vinstandel 44,5%.

Vinstplan

Antal  Värde 
 1* 500 000:- 
 1* 125 000:- 
 3* 50 000:- 
 250 5 000:- 
 250 500:- 
 4 000 50:- 
 57 000 20:-
 313 000 10:-
 901 000      5:- 

* Fördelningsdragning