Vinstplan skraplotten Resan 2018

Vinstplan skraplotten Resan 2018

Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen den 11 juli 2017 och omfattar 20 000 000 lotter á 40 kr. Totalt 4 403 144 vinster till ett värde av 367 960 000 kr. Vinstandel 46%.

Vinstplan

Antal  Värde 
 1* 5 000 000:- 
 10* 1 000 000:- 
 4** 500 000:- 
 9* 500 000:- 
 20 400 000:-
 20 300 000:-
 20 200 000:- 
 80 100 000:- 
 200 25 000:- 
 400            10 000:-
 1 440 5 000:- 
 1 500 3 000:- 
 2 640 2 000:- 
 2 800 1 600:-
 7 000 1 000:- 
 10 000 600:- 
 37 000 400:- 
 95 000 240:- 
 380 000 120:- 
 980 000 80:-
 2 885 000     40:- 

*)  Fördelningsdragning
**) Nitlottsdragningen