Vinstplan skraplotten Resan 2018

Vinstplanen för Miljonlotteriets skraplott Resan rymmer vinster från 40 kronor till fem miljoner.

Vinstplan skraplotten Resan 2018

Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen den 11 juli 2017 och omfattar 20 000 000 lotter á 40 kr. Totalt 4 403 144 vinster till ett värde av 367 960 000 kr. Vinstandel 46%.

Vinstplan

Antal  Värde 
 1* 5 000 000:- 
 10* 1 000 000:- 
 4** 500 000:- 
 9* 500 000:- 
 20 400 000:-
 20 300 000:-
 20 200 000:- 
 80 100 000:- 
 200 25 000:- 
 400            10 000:-
 1 440 5 000:- 
 1 500 3 000:- 
 2 640 2 000:- 
 2 800 1 600:-
 7 000 1 000:- 
 10 000 600:- 
 37 000 400:- 
 95 000 240:- 
 380 000 120:- 
 980 000 80:-
 2 885 000     40:- 

*)  Fördelningsdragning
**) Nitlottsdragningen