Gemenskap som räddar liv

Kamratstöd är en av de livsviktiga verksamheter du möjliggör när du skrapar lotter eller spelar bingo hos Miljonlotteriet. IOGT-NTO-rörelsens kamratstödsverksamhet erbjuder möjlighet att skapa förändring med stöd av andra som har liknande erfarenhet.

IOGT-NTO:s verksamhet kamratstöd räcker ut en hjälpande hand till utsatta människor som vill träffas i en drogfri miljö. Verksamheten startade 1987 och erbjöds till en början personer som genomgått eller var på väg in i behandling på IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm. Sedan dess har kamratstödet vuxit snabbt och i dag finns det cirka 60 kamratstödsverksamheter runt om i landet. Kamratstödsarbetet fokuserar på att åstadkomma utveckling för personer med alkohol- och/eller annat drogberoende.

Nedan kan du läsa om två eldsjälar som jobbar inom kamratstödsverksamheten.

Resan som förändrade Alicias liv

När Alicia växte upp dracks det mycket alkohol i familjen och umgängeskretsen. Det var obehagligt att inte veta vad som var fel och det saknades en trygg plats att
vara på. Nu ger Alicia andra chans till en bättre start i livet.

Läs mer om Alicia >>

Krister hjälper utsatta att starta om

Det är inte enkelt att bli fri från missbruk av alkohol eller andra droger och oavsett vilket sätt det sker på så är första tiden som nynykter ofta extra kritisk. Krister hjälper före detta missbrukare att starta om. 

Läs mer om Krister >>