Fem tips från köksexperten

Fem tips från köksexperten

Att rita upp ett kök kan kännas som ett stort och oöverstigligt jobb. Som tur är finns det köksarkitekter som är experter på området. Tibroköks arkitekt Linda Ek beskriver sitt jobb som att vara ett kreativt bollplank som leder varje kund fram till deras perfekta kök. När du tar hjälp av dem så hjälper dig också så att varje bit av köket är måttanpassad och stämmer. Vilken dröm!

1. Tänk varaktighet före utbytbarhet 
Skapa ett kök som du känner att du kan leva med. Och väljer du hållbara material kommer köket att kunna följa dig länge, länge.

2. Följ husets tidsanda
Det gör att ditt hem blir mindre rörigt. Tänk på hur resten av huset eller lägenheten ser ut, vilka tidstypiska detaljer finns och vill du behålla? 

3. Samla mycket inspirationsmaterial 
Det gör det enklare att se vilket kök ni vill ha och dessutom får du tid på dig att fundera kring de olika idéerna. Och slipper kostsamma ändringar. 

4. Välj mycket lådor istället för djupa skåp
Det är enklare att hitta och sortera saker i lådor istället för djupa skåp där saker enkelt försvinner. 

5. Planera in för sortering och återvinning
En hörnsten som gör ditt kök så mycket smidigare att använda. Och utan detta kan köket upplevas som stökigt och opraktiskt.