Krister jobbar med att hjälpa utsatta.

 

Krister hjälper utsatta att starta om på nytt

Det är inte enkelt att bli fri från missbruk av alkohol eller andra droger och oavsett vilket sätt det sker på så är första tiden som nynykter ofta extra kritisk. De gamla vännerna och vanorna finns ju kvar och alternativen kan kännas osäkra. 

Att i det läget välkomnas till en nykter gemenskap, i en garanterat drogfri miljö, kan vara avgörande för att man orkar hålla i sitt nya nyktra liv och ta sig vidare.

I centrala Hudiksvall kom före detta missbrukaren Mats i kontakt med den lokala IOGT-NTO-föreningens ordförande Krister Lundgren. 

– Mats hade precis lämnat behandlingshemmet när jag av en händelse träffade honom. Eftersom jag hade en liknande historia kände han direkt att det var okej att hänga med mig till IOGT-NTO-lokalen och titta, berättar Krister och fortsätter: 

– Hos oss blev han snabbt en i gänget och det tog inte lång tid innan han självmant erbjöd sig att hjälpa till i köket när vi hade lunchservering. Sen rullade det bara på. Han tog på sig fler och fler ansvarsområden i föreningen och skötte allt på bästa sätt. 

Efter något år som frivillig och anställd kände Mats att han kunde gå vidare på egen hand. Han har numera lämnat föreningen för att börja studera – till terapeut!

– Jag tror att han helt enkelt vill ge tillbaka något av det han fick. 

IOGT-NTO-rörelsens Kamratstöd vänder sig till alla som har erfarenhet av eget eller andras beroende av alkohol eller andra droger. De är en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet och i Sverige finns ungefär 45 aktiva kamratstöd med varierande verksamhet. 

Många kamratstöd har anställd personal och genom att teckna samarbetsavtal med kommunerna kan man erbjuda personer arbetsträning eller att man får jobba ett antal timmar i veckan med handledning av någon i styrelsen. 

För den som behöver komma i kontakt med IOGT-NTO:s alkoholrådgivning, ring 020-80 80 80 eller mejla till alkoholradgivning@iogt.se