Simon anordnar aktiviteter som hjälper utsatta ungdomar.

Här kan unga hitta sig själva

En plats utan droger och alkohol, där unga själva utformar verksamheten utan vuxnas pekpinnar. I IOGT-NTO-rörelsens ungdomsverksamhet får man en chans att hitta sig själv.

Pizzakvällar, LAN-helger, studiecirklar i graffiti, brädspel, musikfestivaler, innebandycuper. Runt om i hela landet anordnar IOGT-NTO-rörelsen hundratals aktiviteter för unga.

– I ungdomsverksamheten tas ditt engagemang verkligen tillvara. Vi hjälper och lyfter varandra. Man får växa, testa nya saker och utmana sig själv, säger Simon Schönbeck, 22 år.

Redan som tolvåring gick han med i IOGT-NTO-rörelsen i Ängelholm. Därefter har engagemanget fortsatt. Först som drivande i ungdomsverksamheten i Ängelholm och sedan vidare på distriktsnivå och nu förbundsnivå.

– Redan som tonåring kunde jag se hur folk i min egen ålder började missbruka. Ofta handlade det om att det helt enkelt inte fanns så mycket annat att göra, men det kunde också bero på att de hade andra problem som de ville komma ifrån.

Gemenskap utan droger och alkohol

Inom ungdomsverksamheten skapar medlemmarna en gemenskap utan droger och alkohol helt utifrån sina egna intressen. Allt är demokratiskt ordnat – man diskuterar och röstar – och det gör att aktiviteterna kan spreta åt alla håll. Från sykvällar och filmkvällar, till discon och bowlingturneringar.

– När man är ute på skolor och berättar blir folk nästan överraskade över att det finns sammanhang där man kan umgås nyktra. Där man inte hela tiden behöver förhålla sig till alkoholnormen. Det finns inte så många såna platser, säger Simon.

Förebyggande arbete

Till stor del handlar ungdomsverksamheten om ett förebyggande arbete. Att visa på alternativ och skapa positiva vanor. Och för de ungdomar som lever med missbruk inom familjen blir de trygga och drogfria sammanhangen förstås extra viktiga.

– Som tonåring kan det kännas svårt att passa in, man kan ha problem hemma eller i skolan. Då är det fint att vi kan finnas där för varandra inom ungdomsverksamheten, säger Simon.

Han är frustrerad över att samhället inte är bättre på att se och hjälpa unga som mår dåligt – att skapa bättre förutsättningar för ett drogfritt liv. Därför engagerar han sig också i ungdomsverksamhetens påverkansarbete.

– Nu arbetar jag på förbundsnivå med vår årliga kommungranskning. Där kartlägger vi hur kommunerna arbetar för att erbjuda unga en bra fritid. Jag är också med och tar fram ett nytt drogpolitiskt program. Vi ska vara en röst som gör skillnad!

Sanna Bråding stöttar utsatta barn
Matleveranser i coronatider
Läs mer om hur vi gör skillnad
Beställ lotter och hjälp utsatta