Miljonlotteriet hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt

Integritetspolicy Ver 1.1         Mars 2019

Trygg hantering av dina personuppgifter

Vi på Miljonlotteriet värnar om dig. Därför ser vi alltid till att samla in information om dig på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn till din integritet. Enligt GDPR, den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018, så har vi ett ansvar att förtydliga vilka uppgifter vi har om dig, varför vi har dem och vilken laglig grund vi har för hanteringen.

För att du ska kunna ta del av våra tjänster, till exempel beställa en lottprenumeration eller spela online på www.miljonlotteriet.se, behöver vi samla in vissa uppgifter om dig. Informationen används för att uppfylla juridiska krav men också för att vi ska kunna komma i kontakt med dig via telefon, brev eller digitala utskick för att informera om nyheter, erbjudanden, händelser och annan relevant information. Genom cookies samlar vi in uppgifter om hur du använder vår hemsida. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och innehåller information som vår hemsida behöver för att kunna vara säker på vem du är under tiden du är inloggad. I integritetspolicyn kan du läsa mer om vilka lagliga grunder vi använder för vår behandling av dina uppgifter. Kort sammanfattat använder vi oss av grunderna avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse. I vissa fall, exempelvis vad gäller bilder, använder vi oss av samtycke.

Vi kan komma att dela dina uppgifter med, till exempel logistik- och transportföretag som levererar dina varuvinster, eller företag som sköter våra IT-system. De som hanterar uppgifterna för vår räkning kallas för personuppgiftsbiträden och de får inte hantera uppgifterna på annat sätt än vad vi gör och enbart enligt de instruktioner som vi gett. På Miljonlotteriet har vi en datasamordnare som säkerställer att vi följer gällande regler. Om du har frågor är du välkommen att mejla till dataskydd@miljonlotteriet.se. IOGT-NTO/Miljonlotteriet (org.nummer 802001-5569) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.

I vår integritetspolicy förklarar vi mer om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi förtydligar också hur du gör om du inte vill nås av den marknadsföring som vi gör. Du kan enkelt stoppa utskick du går genom instruktioner i mejl och sms. Du kan också kontakta vårt kundcenter på kundcenter@miljonlotteriet.se. Den behandling vi gör med berättigat intresse har du möjlighet att invända mot, vi gör då en prövning av din invändning och återkommer till dig. Du har rätt att begära registerutdrag för den information vi har om dig eller invända mot hur vi hanterar dina uppgifter, samt i vissa fall även få dina uppgifter raderade om du vill det. 

Miljonlotteriet, som är ett spel- och lotteribolag, förhåller sig även till lotterilagstiftningen och kontrolleras av Spelinspektionen. Detta medför att alla personuppgifter måste hanteras inom Sverige.

Vår integritetspolicy 

Version 1.1

IOGT-NTO/Miljonlotteriet (Org.nummer 802001-5569) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som vi hanterar om dig. Vi värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med vår hantering. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn gäller i alla sammanhang när du kommer i kontakt med oss via vår hemsida, tävlingar, sociala medier eller genom e-post, telefon eller fysiska möten. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kundcenter@miljonlotteriet.se

Policyn gäller för dig som använder våra tjänster, såsom prenumeration på lotter eller som användare av onlinespel på www.miljonlotteriet.se. Den gäller även dig som kommer i kontakt med oss genom din yrkesroll. 

Genom att bli kund hos Miljonlotteriet accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. För att kunna spela ska du logga in med ett personligt användarnamn och lösenord/BankID. Det är förbjudet att logga in på hemsidan med någon annan persons uppgifter än dina egna. Du ansvarar för att obehöriga inte kan få tillgång till ditt personliga användarnamn eller lösenord. Miljonlotteriet har inget ansvar för om någon obehörig använder dina uppgifter och inte heller för den skada som därigenom kan uppstå.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in den information som du ger till oss när du blir kund och vid ditt användande av våra tjänster. Till exempel när du tecknar en prenumeration, skapar ett inloggningskonto på www.miljonlotteriet.se, sätter in eller tar ut pengar på www.miljonlotteriet.se, när du kontaktar oss eller använder någon annan av Miljonlotteriets tjänster där du lämnar personuppgifter. För att kunna hålla dina uppgifter aktualiserade och korrekta, uppdaterar och kompletterar vi dina uppgifter från en extern part som tillhandahåller underlag från folkbokföringen. 

Följande information kan vi komma att samla in om dig:

Person- och kontaktinformation – så som namn, personnummer, kundnummer, adress, e-postadress, hem- och mobiltelefonnummer. 

Betalningsinformation – så som kredit- och betalkortsdata (giltighetsdatum och de fyra första siffrorna i ditt kortnummer) fakturainformation och bankkontonummer. 

Information om spelprodukter/varuvinster – detaljer angående de spel du köpt och de varuvinster du beställt. 

Användarinformation – angående dina köp på www.miljonlotteriet.se, vinster och förluster, utsända lottförsändelser, adressändringar, ärenden genom kundcenter och din betalningshistorik. 

Information om hur du interagerar med Miljonlotteriet – hur du använder våra tjänster, hur du nådde och lämnade tjänsten etc 

Ljudfiler från telefonsamtal – när du ringer till vårt kundcenter spelas samtalet in för kvalitets och utbildningssyfte. Det här gör vi för att kvalitetssäkra och utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att alltid ge dig bra service. Vid beställning via telefonförsäljare spelas samtalen in som underlag för kvalitetssäkring samt orderacceptans. 

Bilder – vi kan komma att publicera fotografi på dig som du själv skickat in till oss. Bilden används när vi berättar vinnarhistorier. Vi kan också komma att själva fotografera på t ex vår fördelningsdragning/vinnardag, men då bara om du själv har godkänt det. Bilderna publiceras på vår hemsida och i tryckt material.  

Cookies

För att kunna logga in på miljonlotteriet.se och använda våra funktioner måste din webbläsare tillåta cookies.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation och dess förändringar skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. På Miljonlotteriet.se används cookies för dem som loggar in på våra sidor.Cookies är små textfiler som sparas på din dator och innehåller information som vår hemsida behöver för att kunna vara säker på vem du är under tiden du är inloggad. När du besöker oss igen vill vi snabbt identifiera dig för att ge dig bästa möjliga service.

När du beställer från vår vinstshop lagras också varukorgen som en cookie på din dator för att vi skall kunna veta vilka vinster just du valt i väntan på att du väljer att bekräfta ditt val och spara din beställning. De cookies vi skapar på din dator innehåller ingen personinformation eller annan meningsfull information som kan användas av utomstående.

Om du i din webbläsare har stängt av möjligheten att spara cookies kommer du inte att kunna logga in på miljonlotteriet.se.

Automatiserat beslutfattande

Automatiserat beslutsfattande är tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och Miljonlotteriet. Det kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning. Ett automatiserat beslutsfattande sker när du skapar ett inloggningskonto på www.miljonlotteriet.se, eller när du gör ett uttag från din spelplånbok. 

Vad gör vi med din information?

All data används för att utföra Miljonlotteriets tjänster och förbättra din upplevelse som kund. Miljonlotteriet behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Kundservice

• För att administrera kundrelationen, t ex för att tillhandahålla dig med information
• För att säkra rätten till ångerrätt, reklamation och garanti 
• För att möjliggöra god kundservice vid andra ärenden som du begär utav oss 

Laglig grund: Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse

Administration

• För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt hålla dessa uppdaterade. 
• För att administrera dina in- och utbetalningar. 
• För analyser, t ex vid felsökningar, dataanalyser eller statistiska ändamål. 
• För att följa lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar etc. 
• För att kunna kommunicera med dig, hantera och leverera våra tjänster i enlighet med ditt avtal samt upplysa dig om villkorsförändringar och annan viktig information. 
• För att förhindra missbruk av tjänster och olovlig användning.
• Om du söker jobb hos oss, behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är lämplig för tjänsten och kommunicera med dig med dig. Om du på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina personuppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar eller i fakturahantering.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal och berättigat intresse

Marknadsföring

• För att kunna förbättra och utveckla våra tjänster. 
• Att marknadsföra våra produkter, tjänster och relevanta erbjudanden direkt till dig genom t ex brev, telefon sms och e-post. I vissa fall kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Urval och profilering av kundinformation görs för bästa möjliga kundupplevelse. 
• För att informera om nyheter, erbjudanden, händelser och annan relevant information i digitala utskick. Om du begärt spelstopp spärras du från våra digitala utskick per automatik. 

Miljonlotteriet har avtal med ett antal underleverantörer för att kunna genomföra marknadsföring. I dessa avtal har bl a dataskyddet reglerats.  Vi använder webbanalysverktyg såsom Google Analytics med flera på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Du kan förändra dina inställningar för annonser eller göra opt-out för att undgå beteendestyrd annonsering från Google genom nedanstående länkar: Ny hyper länk!

Laglig grund: Berättigat intresse

Miljonlotteriet kommer att använda dina uppgifter för att kommunicera relevant information till dig gällande de tjänster du använder, vid varuvinstbeställning eller vid vinstkontosaldobesked etc. Se mer under delen Avstå direkt marknadsföring om du inte vill få dessa utskick.

Samtycke

I de fall vi bygger hantering av din personuppgifter på samtycke, till exempel vid bildpublicering, kommer du att få godkänna detta separat. Tillsammans med det får du information om hur uppgifterna behandlas.

NIX

Vi kontrollerar om ditt telefonnummer finns med i NIX-registret innan vi kontaktar dig. Om du finns med i NIX kan vi komma att kontakta dig eftersom du redan är kund hos oss. Vi kan även komma att kontakta dig om du lämnat kontaktuppgifter till oss.  Detta kan vi göra ett år efter att du avslutat din prenumeration hos oss, detta i enlighet med gällande riktlinjer för branschen. Ett år efter avslutad kundrelation kontrollerar Miljonlotteriet ditt telefonnummer mot NIX-registret innan en eventuell kontakt görs.

Avstå direkt marknadsföring

Du kan när du vill välja att säga nej till marknadsföring från oss oavsett kanal. I nyhetsbrev och sms finns instruktioner om hur du enkelt kan avsäga dig det utskicket. Du kan också kontakta vårt kundcenter på kundcenter@miljonlotteriet.se eller via telefon 031-338 28 20

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser än vår egna. Dessa länkar finns för att underlätta din informationsinhämtning, men Miljonlotteriet har inte kontroll över de externa sidor som vi hänvisar till. Vi ansvarar därför inte till externa sidors hantering av personuppgifter eller skador som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse invändning och radering

Rätt att få tillgång till dina uppgifter. Du kan begära ett utdrag av de uppgifter vi har om dig. 

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att invända. Du har rätt att invända mot den behandling vi gör på grunden berättigat intresse. Vi kommer då att göra en avvägning och finns det grund för berättigat intresse kan vi komma att fortsätta med hanteringen.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att i vissa fall begära radering av dina personuppgifter. Vid de tillfällen du lämnat dina personuppgifter genom samtycke vid bildpublicering, och det inte finns någon annan laglig grund för att spara dem längre, kan vi radera dina uppgifter. Uppgifterna tas då bort om de inte längre behövs för det ändamål det samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Miljonlotteriet som spelaktör, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, lotteriinspektionen, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vid sådana här tillfällen blockerar vi de personuppgifter som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att dela hela eller delar av din information med utvalda tredje parter. Exempel på tredje parter är:

Myndigheter
Miljonlotteriet kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom spelinspektionen, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
Inkassoföretag
Dina uppgifter kan komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande.
IT
Miljonlotteriet har avtal med flera underleverantörer av olika IT-system och i avtalen har bl a dataskyddet reglerats. 
Callcenterföretag och direktförsäljning
Miljonlotteriet har avtal med flera olika callcenterföretag och företag som utför direktförsäljning. I avtalen med dessa företag har bl a dataskyddet reglerats. 
Övriga
Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor. Vid vinst kommer vi att dela dina uppgifter till våra vinstleverantörer. 
Vid vinstbeställning kan du välja att få din vinst skickad till en annan leveransadress eller att den skickas som en gåva till någon annan. Dessa uppgifter uppger du själv, och de sparas i vår orderhistorik men kommer inte att användas till något annat än till att leverera vinsten/gåvan.

Vi kan komma att, i marknadsföringssyfte, dela dina uppgifter till våra samarbetspartners inom spel- distanshandel- och detaljhandelsbranschen. I vårt arbete med marknadsföring kan vi också komma att anlita externa konsulter som får tillgång till de uppgifter vi hanterar.

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter och vad händer när du inte längre vill vara kund?

För att uppfylla Miljonlotteriets garantiåtaganden och administrera våra kunders spelkonton på ett korrekt och säkert sätt sparas personuppgifter. Personuppgifterna rensas sedan när det antingen har gått 3 år sedan sista leverans av vinst eller lotter, eller har gått 3 år sedan senaste insättning/uttag till spelplånbok, samt att saldot på vinstkontot och spelplånboken är 0 kronor.

Vi sparar aldrig dina uppgifter längre än vad vi behöver. På grund av skyldigheter från bokförings- och skattelagstiftning, lotteriinspektionen, bank- och penningtvättslagstiftning och liknande kan vi dock behöva spara delar av dina uppgifter i upp till sju år.

Klagomål

Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till vår kundtjänst som hjälper dig att få kontakt med rätt person för att bemöta ditt klagomål. Du kan även kontakta datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Ikraftträdande

Denna policy, version 1.1, träder i kraft den 29 mars 2019. Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya reviderade och numrerade policyn på denna webbplats