Anne var illa ute i ett drogmissbruk, men tack vare IOGT-NTO-rörelsens Kamratstöd och Miljonlotteriet är hon nu på rätt köl igen.

Kamratstödet blev vändningen för Anne

Över 300 000 svenskar missbrukar alkohol eller droger. Men hur ska man agera som anhörig? För Anne blev två nyfunna vänner på IOGT-NTO-rörelsen vändpunkten.

Annes missbruk startade tidigt i tonåren och det skulle dröja ända tills hon träffade Sofia och Krister från IOGT-NTO innan vändningen kom. 

– Sofia och Krister fanns hela tiden där för mig. Jag slapp ensamma helger och kunde delta i aktiviteter som anordnades av IOGT-NTO.

Tack vare  stödet höll Anne på att vinna kampen mot missbruket. Men 2017 kom ett svårt bakslag och hon fick en rad svåra återfall.

– Då blev Sofia och Krister ännu viktigare. Jag kunde inte se klart men de ställde ultimatumet att om jag inte blir drogfri kommer min son omhändertas. Jag käftade emot först men sedan när jag såg att min son var helt förtvivlad klarnade det för mig. vad är det jag håller på med?

Anne fick möjlighet att flytta in IOGT-NTO:s föreningslokaler och bodde hon och sonen fick hjälp från hela föreningen. Nu är hon drogfri och ser ljust på framtiden.

Läs mer om Annes väg tillbaka
Hemlig fest skapar trygghet
Arne fick en ny chans i livet

FAKTA: Trygga och drogfria miljöer
I hela landet erbjuder IOGT-NTO-rörelsen trygga och drogfria miljöer och aktiviteter - livsviktiga för både människor som befinner sig i ett missbruk och för dem som har lämnat ett missbruk. IOGT-NTO-rörelsen arrangerar också aktiviteter för barn och anhöriga.
• Som lottköpare eller bingospelare hos Miljonlotteriet bidrar du till IOGT-NTO-rörelsens arbete
• Har du en anhörig som missbrukar? Ring IOGT-NTO:s alkoholrådgivning på 020-80 80 80