Du som spelar hos Miljonlotteriet hjälper till att göra skillnad

Det goda lotteriet

Miljonlotteriet är lotteriet för dig som känner att andras välmående är högsta vinsten. Som vet att det går att bry sig, istället för att låta bli. Hos Miljonlotteriet ger varje lott eller bingobricka du köper fler människor stöd att komma till en trygg och drogfri miljö. 

Vi drömmer om en bättre värld, där ingen far illa av alkohol och andra droger. Det har varit drivkraften sedan 1964, när Miljonlotteriet startade. Tack vare lotteriet är det möjligt för IOGT-NTO-rörelsen att rädda liv och bekämpa allvarliga samhällsproblem. 

Gemenskap som ger styrka

Alla behöver en förstående vän ibland. Särskilt den som haft det tufft i livet. Runt om i Sverige finns kamratstödsföreningar dit människor med missbruksproblem kan vända sig för att få stöd. Samhörigheten hjälper deltagarna att hålla sig nyktra och drogfria, men är också ett sätt att samla erfarenheter och styrka i beroendesjukdomen.

Vardagsrutiner som räddar liv

Det är oftast när vardagstristessen smyger sig på som det är svårast för den som slutat att inte falla tillbaka i ett missbruk. En viktig del i skapande av ett nyktert och drogfritt liv är därför en meningsfull arbetsplats. Hos IOGT-NTO-rörelsens icke-vinstdrivande sociala företag kan den som vill bygga ett nytt liv få en ny chans på sina egna villkor. 

Fritidsaktiviteter som gör skillnad

Den sociala samhörigheten är lika viktig på kvällar och helger. Genom aktiviteter hos föreningar för både vuxna och barn, kan såväl den som tidigare missbrukat eller levt nära inpå ett missbruk, hitta nya vänner och en meningsfull fritid. Många föreningar har återkommande träffar, inte minst som alkoholfria alternativ kring de svenska högtiderna.

Vill du vara med och göra skillnad? Beställ lotter i dag, så har du dessutom har du chans till en vinst som kan förändra ditt liv. Vi tycker nämligen att goda gärningar är värda att belönas.

 Det finns massor att läsa
Längre ner kan du läsa om några av de insatser som görs inom IOGT-NTO-rörelsen. Du kan läsa ännu mer om rörelsen på deras egen hemsida: iogtntorörelsen.se.